Projekt UE nr 1

Firma MV CENTER SYSTEMY WIZYJNE Sp. z o o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0366/20-00

„Opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i zautomatyzowanej wizyjnej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i zautomatyzowanej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych dedykowanych do zastosowania w samochodach osobowych – z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie.

Planowanymi efektami realizacji projektu jest mi.in:

Stanowisko będzie umożliwiało inspekcję wkładów ceramicznych:

Głównymi grupami docelowymi będą producenci elementów konstrukcyjnych pojazdów osobowych, tzn.:

Całkowita wartość projektu: 4 491 796,18 PLN 

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  3 352 992,32 PLN


Projekt UE nr 2

Firma MV CENTER SYSTEMY WIZYJNE Sp. z o o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0366/20-00

„Celem jest opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do zautomatyzowanej i efektywnej czasowo kontroli jakościowej matryc telewizorów LED/OLED„.

Planowanymi efektami realizacji projektu jest mi.in:

Zadania, sposób osiągnięcia celów:

Żaden na rynku produkt nie posiada ww. funkcjonalności.

System będzie umożliwiał detekcję ww. wad dla telewizorów o wymiarach matrycy od 22 do 85 cali (najbardziej rozpowszechnione rozmiary na rynku). Głównymi grupami docelowymi będą producenci telewizorów LED/OLED.

Wartość projektu : 2 704 768,07 zł
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
2 001 706,23 zł