Gromadzenie danych

Gromadzenie danych w procesie produkcji 

Nasze systemy wizyjne oferują także bogate możliwości gromadzenia danych z  przeprowadzonych inspekcji (zapis zdjęć, wyników inspekcji z ID produktu do plików PDF lub csv).


Bazy danych fotograficznych i parametrycznych mogą być udostępniane zainteresowanym działom wewnętrznym i partnerom zewnętrznym. 
Co więcej, mogą też stanowić mocny argument w ewentualnych sporach z partnerami biznesowymi w kwestiach dotyczących jakości dostarczonych mu produktów.

Tak więc dane jakie dostarczają systemy wizyjne służą nie tylko działom kontroli jakości, ale są też cennym źródłem informacji o własnym wyrobie, jako sumie parametrów procesu jego produkcji. 

Nasi Klienci zawsze mogą liczyć pełne wsparcie z naszej strony we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które pełnią rolę nie tylko kontrolną,

ale stają się częścią systemu MES.

Skonsultuj z nami Twoje potrzeby w obszarze wizji maszynowej i automatyzowanej kontroli jakości.

Jeśli zastanawiasz się, czy nasze rozwiązania będą dla Ciebie wartościowe, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.